تغییرات به نفع مردم و مجموعه شهرداری است/تاکید بر فرهنگ کار و جلوگیری از بیکاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت درخصوص تغییرات ساختاری شهرداری گفت : این تغییرات به نفع مردم و مجموعه شهرداری است زیرا در حوزه کارشناسی تاکنون نتوانسته ایم بدنه های کارشناسی را به طرز صحیحی ارتقا دهیم

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دیدار صمیمانه شهردار رشت با پرسنل ساختمان مرکزی شهرداری با حضور کارگرنیا و موسوی روزان از اعضای شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.
jbh2در این دیدار سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت با اشاره به اینکه شهرداری مراحلی را طی کرده اما دوران سپری شده بر اساس نظرات همکاران و خدمات گیرندگان این مجموعه ، خروجی مطلوبی نداشته است افزود: باید خدمات رسانی را برای مردم ملموس کنیم ، کار در شهرداری بخصوص در حوزه های مدیریتی علاوه بر آگاهی و اشرافیتی که نیاز استتمام وقت و انرژی بر است ، وقت و انرژی همواره به عنوان اصل هستند اما از آن مهم تر فرهنگ کار و جلوگیری از بیکاری است.
شهردار رشت تصریح نمود : عدم ثبات مدیریتی ، فرهنگ خلاء کار را در بعضی از حوزه ها ایجاد نموده است، ما باید با بهینه نمودن خدمات کمک شایانی به وضعیت شهر نماییم ، اگر فردی نگاه کنیم و دیدگاه منفعت جمعی نداشته باشیم نمی توانیم راه به جایی بریم و موفق باشیم ، بهترین راه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری همگرا شدن ، همسو شدن و همدل بودن است .
وی تاکید نمود : باید سازمان را به سمت تعالی محور حرکت دهیم ، خدمات مستقیم به مردم بیشترین تاثیرات ذهنی را به همراه خواهد داشت ، کار در شهرداری صرفاً اداری نیست ، حساسیت کار بخصوص در مناطق و نواحی که خدمات به مردم تحویل می دهند بسیار زیاد است و برای اینکه این فضا تلطیف گردد می بایست از زمان و انرژی نهایت بهره را ببریم.
شهردار رشت افزود : اگر کسی در حوزه کاری خویش کیفی تر و با کمیت بیشتری طریق طی کند ، قابیلت پیشرفت خواهد داشت ، قطعاً وقتی کار به طرز صحیحی پیش رود رفاه پرسنل و نیازهای آنان نیز باید در نظر گرفته شود نوع خدمات دهی ما مهم است تا ساختار سالمی ایجاد کنیم. .
شهردار رشت درخصوص تغییرات ساختاری شهرداری گفت : این تغییرات به نفع مردم و مجموعه شهرداری است زیرا در حوزه کارشناسی تاکنون نتوانسته ایم بدنه های کارشناسی را به طرز صحیحی ارتقا دهیم.
شهردار رشت افزود : باید ساختار ارزیابی کارشناسان را طوری ساماندهی و ایجاد کنیم که ارزیابی عملکرد داشته باشیم و در این خصوص حوزه اداری و مالی و بازرسی قطعاً برنامه ریزی خواهند نمود.

Share