تصاویر دیدار اعضای شورا و شهردار رشت با آیت الله قربانی

phoca_thumb_l_dsc03839 phoca_thumb_l_dsc03848 phoca_thumb_l_dsc03854 phoca_thumb_l_dsc03858 phoca_thumb_l_dsc03862 phoca_thumb_l_dsc03867 phoca_thumb_l_dsc03868

Share