تصاویر حضور رییس جمهور در تخت جمشید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رییس جمهور در حاشیه سفر خود به استان فارس از مجموعه جهانی تخت جمشید بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رییس جمهور در حاشیه سفر خود به استان فارس از مجموعه جهانی تخت جمشید بازدید کرد.

Share