تصاویر حضور روحانی در آرامگاه سعدی و حافظ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس جمهوری در ادامه برنامه‌های سفر به استان فارس از مقبره لسان‌الغیب حافظ شیرازی و شیخ عجل سعدی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس جمهوری در ادامه برنامه‌های سفر به استان فارس از مقبره لسان‌الغیب حافظ شیرازی و شیخ عجل سعدی بازدید کرد.

۴۹۵۱۴۶_۴۹۱ ۴۹۵۱۴۷_۱۷۱ ۴۹۵۱۸۱_۵۲۹ ۴۹۵۱۸۲_۲۱۷

Share