اهدای عضو جوان انزلیچی به ۳ بیمار زندگی بخشید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر روابط‌عمومی و بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اهدای عضو بدن یک جوان اهل انزلی اظهار کرد: محمد امیدی ۱۸ ساله اهل انزلی در ۳۰ فروردین ماه جاری بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد. علی علاسوند افزود: با رضایت خانواده مرحوم امیدی دو کلیه و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر روابط‌عمومی و بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اهدای عضو بدن یک جوان اهل انزلی اظهار کرد: محمد امیدی ۱۸ ساله اهل انزلی در ۳۰ فروردین ماه جاری بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد.

ehdaعلی علاسوند افزود: با رضایت خانواده مرحوم امیدی دو کلیه و کبد وی در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به سه بیمار نیازمند پیوند زده شد.

وی با بیان اینکه کبد مرحوم امیدی به بیمار دیگری پیوند زده می‌شود، تصریح کرد: کبد وی برای پیوند به یک بیمار نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شده است.

این مسئول پیوند اعضا از مرگ مغزی را اقدامی خداپسندانه دانست که می‌تواند جان انسان دیگری را از مرگ حتمی نجات دهد.

/فارس

Share