امیر عابدینی خودش را کاندیدای سرپرستی تیم ملی کرد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،امیر عابدینی می گوید اگر هدف فدراسیون مدیریت باشد او سرپرستی تیم ملی را قبول می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،امیر عابدینی می گوید اگر هدف فدراسیون مدیریت باشد او سرپرستی تیم ملی را قبول می کند.

abediniدر حالی که امروز خبر رسید کارلوس کروش موافقت خودش برای حضور سرپرست در تیم ملی را اعلام کرده است خبر دیگری منتشر شد که کمی عجیب بود،اینکه امیر عابدینی که یکی از منتقدان سرسخت کروش در ماه های اخیر بوده است قرار است این پست را قبول کند.عابدینی از علاقه اش به قبول این پست حرف زده و به تسنیم گفته:« هنوز به صورت مستقیم با من صحبت نشده است اما اگر هدف فدراسیون مدیریت تیم ملی و سرپرستی باشد، پس از صحبت با کارلوس ‌کروش و مطرح کردن تمام بحث‌ها این پست را قبول می‌کنم.»

عابدینی در حالی عنوان کرده که سرپرست تیم ملی می شود که همه به خوبی می دانند کروش برای انتخاب کادر فنی تیمش حساسیت های زیادی دارد.این اتفاق در حالی است که عابدینی همیشه جزو یکی از مخالفان سرسخت کارلوس کروش بوده است.او حتی پس از جام ملت ها،آنجا که کروش با درخشان و قلعه نویی وارد جنگ رسانه ای شده بود در گفت و گویی معروف خطاب به سرمربی تیم ملی گفت:«درباره درخشان درست حرف بزن و دهانت را ببند.»

حالا مشخص نیست که با توجه به رابطه بین کروش و عابدینی این مدیر با سابقه فوتبالی چطور خودش را جزو کاندیدای سرپرستی تیم ملی معرفی می کند؟

/خبر آنلاین

Share