گزارش تصویری نوروز در انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بندر انزلی یکی از مهمترین شهرهای گردش پذیر و از مراکز مهم اقتصادی ایران است، این شهر دارای اولین و بزرگترین بندر ایران در سواحل جنوبی دریای کاسپین است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بندر انزلی یکی از مهمترین شهرهای گردش پذیر و از مراکز مهم اقتصادی ایران است، این شهر دارای اولین و بزرگترین بندر ایران در سواحل جنوبی دریای کاسپین است.

 

Share