گزارش تصویری مراسم جهانی «ساعت زمین» در رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم روز جهانی «ساعت زمین» در مقابل ساختمان تاریخی شهرداری رشت با حضور مردم برگزار شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم روز جهانی «ساعت زمین» در مقابل ساختمان تاریخی شهرداری رشت با حضور مردم برگزار شد.

Share