گزارش تصویری آتش سوزی گسترده چندین مغازه در رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عصر امروز تعدادی از مغازه های فروش قطعات چرمی خودرو درخیابان شهید انصاری رشت دچار حریق گسترده شدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عصر امروز تعدادی از مغازه های فروش قطعات چرمی خودرو درخیابان شهید انصاری رشت دچار حریق گسترده شدند.در حالیکه شدت حریق به دلیل مواد نفتی اشتعال آمیز در حال افزایش بود اما حضور به موقع آتش نشانان شهر باران مانع از بروز یک فاجعه شد.
گفتنی است در این آتش سوزی به چندین مغازه خسارت وارد شد.

 
Share