گاف روزنامه آرمان درباره خبر طنز مربوط به ملکه انگلیس

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه آرمان خبر طنز تصمیم برگرداندن کوه نور به ایران از سوی ملکه انگلیس را جدی فرض کرده و نوشته: چند روز پیش دفتر مخصوص ملکه الیزابت دوم، به نقل از وی اعلام کرد که تصمیم ملکه برای بازپس فرستادن کوه نور به ایران قطعی است و این […]

 

logoبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه آرمان خبر طنز تصمیم برگرداندن کوه نور به ایران از سوی ملکه انگلیس را جدی فرض کرده و نوشته: چند روز پیش دفتر مخصوص ملکه الیزابت دوم، به نقل از وی اعلام کرد که تصمیم ملکه برای بازپس فرستادن کوه نور به ایران قطعی است و این گوهر گرانبها به زودی طی مراسمی رسمی به ایران بازپس فرستاده خواهد شد تا به گنجینه جواهرات این کشور افزوده شود.

الف نوشت: دفتر الیزابت دوم درباره علت این تصمیم ملکه بریتانیا اعلام کرد: «اراده ملکه بر این است که با این حرکت نمادین، بخشی از لطماتی را که طی چند قرن اخیر به ملت و کشور ایران به خاطر برخی سیاست‌های دخالت‌جویانه بریتانیا وارد شد، جبران نماید». اگر اصل را بر صحت این جمله قرار دهیم و ملکه الیزابت دوم رسما اعلام کرده باشد که خواهان جبران دخالت‌ها و سیاست‌های مداخله‌جویانه انگلستان در سال‌های دور در ایران باشد، باید اذعان داشت این تغییر لحن از حالت مخاصمه به سازش میان ایران و انگلستان به سادگی حاصل نشده است. این تغییر ادبیات محصول گفتمان آشتی‌جویانه‌ای است که سال‌ها پیش در دوران اصلاحات در دستگاه دیپلماسی ایران به ‌وجود آمد و برای مدتی در دوران دولت گذشته دچار تغییر شد و به یک دیپلماسی عمومی تنزل پیدا کرد و با روی کار آمدن حسن روحانی این ادبیات مجدد به عرصه دیپلماتیک ایران بازگشت. دلجویی شخصی با جایگاه ملکه انگلستان ازمردم و دولت ایران را نباید کم‌اهمیت دانست. این دلجویی می‌تواند نوید آینده‌ای بهتر با قدی برافراشته‌تر باشد.

/تابناک

Share