کلیپ گیلکی در استقبال از سفر رییس جمهور به گیلان:تی امره یک نفس گیمی یا علی

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح فردا رییس جمهور حسن روحانی وارد گیلان خواهند شد.به همین مناسبت کلیپ زیر در جهت استقبال از رییس جمهور آماده شده است.        

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح فردا رییس جمهور حسن روحانی وارد گیلان خواهند شد.به همین مناسبت کلیپ زیر در جهت استقبال از رییس جمهور آماده شده است.

 

 

 

 

Share