چرا تکذیب کنم پولدارم؟/ در خانه ما دیکتاتوری خانم هاست و ما هم می گوییم چشم!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هاشمی گفت: اگر به زندگی ما هم نگاه کنید پول هیچوقت هدف نبوده، پول هم یک ابزار و وسیله است و اگر از مسیر سالم و مشروع به دست بیاید اصلا بد نیست. (تکذیب نمی کنید پولدارید؟) چرا تکذیب کنم؟ برای چه؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بخشهایی از مصاحبه قاضی زاده هاشمی با ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد:

hashem۶۴۹MG_4679 copy-من در دوره دفاع مقدس با آقای دکتر روحانی آشنا شدم که تقریبا تمام کارهای قرارگاه خاتم به عهده ایشان بود و در عملیاتها همراه با آیت الله هاشمی رفقسمنجانی که فرمانده بودند، مشارکت داشتند و یکی از افراد موثر در سیاستهای استراتژیک عملیاتهای مختلف بودند. اما عمدتا در همین بحث پزشکی همدیگر را کمی دیدیم تا کار سیاسی . رابطه ما محدود به بحث پزشکی بود. پزشک چشمشان بودم. اما درباره تشکیل دولت چند بار به من صحبت کردند و من هم درباره وزارت چند نفر را پیشنهاد کردم و امروز این افتخار را دارم که برخی از ایشان مانند دکتر ملکزاده همکار ما در وزارتخانه است. اصرار هم کردم برای اینکه نیایم ولی موثر واقع نشد.
-با همه ارتباط دارم در حوزه پزشکی. با هیچ کسی ارتباط ندارم در حوزه سیاسی.

-اگر به زندگی ما هم نگاه کنید پول هیچوقت هدف نبوده، پول هم یک ابزار و وسیله است و اگر از مسیر سالم و مشروع به دست بیاید اصلا بد نیست. (تکذیب نمی کنید پولدارید؟) چرا تکذیب کنم؟ برای چه؟ وقتی این پول از مسیر سالم به دست آمده و در مسیر مشروع هم استفاده می شود چرا تکذیب کنم؟ اگر کسانی هستند که از این ابراز استفاده می کنند برای محکوم کردن عده ای و حذف مخالفانشان، بدانند که خلاف دستور دین عمل می کنند.

-الان که خیلی در هزینه کردن برای سلامت مردم خیلی خسیس شده ایم. چون این پول از گلوی محروم ترین مردم در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد. بیشترین اضطراب من هم در این قیمت است و ما در بستری کار می کنیم که امکان خطا وجوددارد.

-فضای خانه ما به نوعی دیکتاتوری است. در تمام خانه های ایرانی هست که آن هم از سمت خانمهاست. در خانه ما هم همینطور. خانمها تصمیم گیرند و هر چه ایشان می گویند ما هم می گوییم چشم.

Share