پلاکاردهای مردم و خواسته های آنها از رییس جمهور+تصاویر

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در سال همدلی و همزبانی , حضور مردم گیلان در ورزشگاه عضدی رشت بسیار گسترده و خیرکننده بوده است.تصاویر زیر بخشی از پلاکاردهایی است که در آن مردم خواسته های خود را از رییس جمهور محبوب عنوان کرده اند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در سال همدلی و همزبانی , حضور مردم گیلان در ورزشگاه عضدی رشت بسیار گسترده و خیرکننده بوده است.تصاویر زیر بخشی از پلاکاردهایی است که در آن مردم خواسته های خود را از رییس جمهور محبوب عنوان کرده اند.
photo_2015-04-16_11-39-19 photo_2015-04-16_11-39-39 photo_2015-04-16_11-47-46 photo_2015-04-16_11-48-11 photo_2015-04-16_11-48-19 photo_2015-04-16_11-48-58

Share