هیچ دعوتی از سوی ظریف برای تجمع خیابانی صورت نگرفته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فراخوان اعلام شده در برخی شبکه های اجتماعی به نشانه حمایت از نتیجه مذاکرات ایران و ۱+۵ در لوزان، منتسب به وزیر امور خارجه تکذیب شد. یک منبع آگاه در این زمینه به ایرنا گفت: هیچ دعوتی از سوی «محمد جواد ظریف» برای حضور خیابانی مردم با هدف حمایت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فراخوان اعلام شده در برخی شبکه های اجتماعی به نشانه حمایت از نتیجه مذاکرات ایران و ۱+۵ در لوزان، منتسب به وزیر امور خارجه تکذیب شد.۱۳۹۴۰۱۱۴۱۰۱۵۲۴۷۸۹_PhotoL

یک منبع آگاه در این زمینه به ایرنا گفت: هیچ دعوتی از سوی «محمد جواد ظریف» برای حضور خیابانی مردم با هدف حمایت از دستاوردهای مذاکرات اخیر ایران و ۱+۵ در لوزان، انجام نشده و فراخوان های اعلام شده در فضای مجازی خودجوش صورت گرفته است.

Share