نانوایی زنانه با قدمت ۴۰ ساله+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نانوایی فاطمیه در بیرجند با قدمتی ۴۰ ساله تمام کارکنان آن خانم هستند.آنها با وجود سختی های این شغل بازهم دست از این کار بر نداشته اند و برای تهیه مخارج زندگی از صبج تا شب تلاش می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نانوایی فاطمیه در بیرجند با قدمتی ۴۰ ساله تمام کارکنان آن خانم هستند.آنها با وجود سختی های این شغل بازهم دست از این کار بر نداشته اند و برای تهیه مخارج زندگی از صبج تا شب تلاش می کنند.

۴۹۱۰۰۴_۹۴۱ ۴۹۱۰۰۵_۹۸۷ ۴۹۱۰۰۹_۶۹۳ ۴۹۱۰۲۴_۳۳۱ ۴۹۱۰۲۵_۴۰۴ ۴۹۱۰۲۶_۴۷۱

Share