عکس سلفی با جنازه معاون صدام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عکس سلفی یکی از افراد عصائب اهل حق با جنازه منسوب به عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عکس سلفی یکی از افراد عصائب اهل حق با جنازه منسوب به عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام.

۱۲۵۹۴۳_۱۶۷

Share