عدد بازی با مبلغ قرارداد کی روش، ماهانه ۴۲۰ میلیون! +جدول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،امروز که قرار داد کی روش منتشر شد، برنامه پرداخت حقوقش هم منتشر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،امروز که قرار داد کی روش منتشر شد، برنامه پرداخت حقوقش هم منتشر شده است.

بر اساس آنچه که منتشر شده قرارداد کی روش به غیر از دیگر هزینه ها و بخش های قراردادش، سالیانه ۵ میلیارد و چهل میلیون تومان است. در واقع در چهارسال کی روش ۲۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دریافتی دارد. این مبلغ در ۱۶ قسط یعنی سالی ۴ قسط پرداخت می شود که در جدول زیر می بینید.

با این نگاه، حقوق ماهیانه کارلوس کی روش ۴۲۰ میلیون تومان درماه است که روزانه ۱۴ میلیون تومان دریافت می کند. در واقع کی روش هفته ای ۹۸ میلیون تومان حقوق می گیرد. اگر بخواهیم به ساعت حساب کنیم کی روش ساعتی ۵۸۳۳۳۳ تومان و دقیقه ای ۹۷۲۲ تومان و ثانیه ای ۱۶۲ تومان می گیرد.

index

نود/

Share