سردار‌مؤمنی با‌ حفظ سمت‌ جانشین‌ فرمانده ناجا شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزامعاون اجتماعی نیروی انتظامی در واکنش به خبرسازی برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر و تحول در فرماندهان ناجا،‌ اعلام کرد: سردار مؤمنی با حفظ سمت جانشین فرمانده ناجا شد و هیچ تغییر و تحول دیگری در نیروی انتظامی رخ نداده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون اجتماعی نیروی انتظامی در واکنش به خبرسازی برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر و تحول در فرماندهان ناجا،‌ اعلام کرد: سردار مؤمنی با حفظ سمت جانشین فرمانده ناجا شد و هیچ تغییر و تحول دیگری در نیروی انتظامی رخ نداده است.

۴۸۷۳۴۲_۴۷۲به نقل از تسنیم,سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به شایعات اخیر در خصوص تغییر و تحول فرماندهان نیروی انتظامی اظهار داشت: سردار اسکندر مؤمنی با حفظ سمت به عنوان جانشین نیروی انتظامی منصوب شد و هیچ گونه تغییر و تحول دیگری در نیروی انتظامی رخ نداده است.

ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها، از تغییر رئیس پلیس راهور ناجا و فرماندهی انتظامی پایتخت و خراسان رضوی خبر داده بودند.

Share