سخنرانی تاریخی ظریف; ۳۰ سال پیش در آمریکا+عکس

سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف، در تظاهرات دانشجویی حمایت از فلسطین.

سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف، در تظاهرات دانشجویی حمایت از فلسطین.
۹۷۷۸۱۷_۹۲۵

Share