رونمایی از بزرگترین تابلو فرش ماشینی جهان با نگارش عبارت من عاشق محمدم+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم رونمایی از بزرگترین تابلو فرش ماشینی جهان با نگارش عبارت من عاشق محمدم به چهل زبان زنده دنیا واسماء متبرک چهارده معصوم در سالن بین المللی پژوهشکده نفت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم رونمایی از بزرگترین تابلو فرش ماشینی جهان با نگارش عبارت من عاشق محمدم به چهل زبان زنده دنیا واسماء متبرک چهارده معصوم در سالن بین المللی پژوهشکده نفت برگزار شد.

Share