روحانی برای ممنوع التصویری تدبیر کند/هدف نهایی ما ۲۰۰ نماینده اصلاح طلب است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امیدوارم این مسئله (ممنوع التصویر شدن رییس دولت اصلاحات) زودتر حل شود. چون ایشان یکی از سرمایه های نظام هستند و باید مورد استفاده قرار گیرد. حتی نظر من در رقابتهای انتخاباتی این بود که اگر رئیس جمهور شوم از روسای جمهور سابق استفاده خواهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بخشهایی از سخنان محمدرضا عارف در گفتگو با ویژه نامه نوروزی روزنامه خراسان:

۱۵-۳-۱۵-۱۱۲۱۴۱-اولا امیدوارم این مسئله (ممنوع التصویر شدن رییس دولت اصلاحات) زودتر حل شود. چون ایشان یکی از سرمایه های نظام هستند و باید مورد استفاده قرار گیرد. حتی نظر من در رقابتهای انتخاباتی این بود که اگر رئیس جمهور شوم از روسای جمهور سابق استفاده خواهم کرد. تدبیر حکم می کند از همه سرمایه های کشور استفاده شود. امیدوارم دکنتر روحانی با تدبیر این مسئله را حل کند.

-مطلوب ما (در مجلس آینده) ۲۰۰ کرسی است. هدف نهایی ما ۲۰۰ نماینده اصلاح طلب است و امیدواریم اکثریت کرسی های مجلس را به دست بیاوریم. این راهبرد اصلی ما است و برای رسیدن به این هدف دنبال اجماع اصلاح طلبان هستیم.

-در محافل خصوصی هم مطرح کرده ایم که دو طرف (اصلاح طلب و اصولگرا) سعی کنند افراد افراطی و تندرو کاندیدا نشوند و شرایط کشور ایجاب می کند که به سمت اعتدال برویم. البته باید مراقبت کرد به خاطر برخی مسایل باندی و گروهی به دیگران انگ افراطی نزنیم و فرصت انتخاب شدن را از آنها نگیریم.

Share