مدافع ملی پوش ملوان بندر انزلی چطور صبح بازی با عربستان مصدوم شد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،کنعانی زادگان پایش را گرفت که برای ملوان بازی کند؟ این پرسشی است که این روزها ذهن محمد خاکپور را درگیر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،کنعانی زادگان پایش را گرفت که برای ملوان بازی کند؟ این پرسشی است که این روزها ذهن محمد خاکپور را درگیر کرده است.

۱۵-۴-۵-۱۴۲۵۷hossein-kanani-zadegan-33033حسین کنعانی زادگان دفاع وسط ثابت تیم ملی امید که هر بار و برای همه اردوهای دوستانه تیم ملی حضورش همراه شاگردان خاکپور به یک کابوس برای مربی امیدها بدل شده بود ، در بازی با عربستان به دلیل آسیب دیدگی بازی نکرد اما تنها ۳ روز بعد این بازیکن یکی از یاران ثابت و ۹۰ دقیقه ای فیروز کریمی در بازی با سایپا بود. آیا او که چند دقیقه به بازی مانده و درحالی که در ترکیب ثابت تیم بود ، آسیب دیده بود؟ خاکپور و همکارانش البته هیچ گاه نمی توانند چنین نگاه بدبینانه ای به بازیکن شان داشته باشند اما این سئوال مدام این روزها در ذهن شان می گردد. تیم ملی بازی بزرگ با عربستان را در ازادی باخت ، اگرچه دلایل مختلفی برای این شکست مطرح شد و بخش عمده ای از این ناکامی را مستقیم به پای خاکپور و تجربه کم مربیگری او نوشتند و افکار عمومی هم او را به دلیل دعوای پیش از بازی هایش مسئول اصلی این شکست می داند. اما آیا کنعانی زادگان که هر بار برای رفتن به اردوی تیم ملی با مشکلی روبرو می شد به قدری آسیب دیدگی داشته که نتواند تیم ملی را در آن بازی بزرگ همراهی کند یا به او گفته بودند خودش را برای بازی باشگاهی اش نگه دارد. این پرسشی است که این روزها خاکپور مدام از خود می پرسد و البته باورش نمی شود بازیکنش یا مربیان ملوان در چنین شرایط حساسی از بازی برای تیم امید کم گذاشته باشند. /خبرانلاین

Share