درگوشی ظریف و موگرینی+عکس

نشست وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۵ در لوزان سوئیس

نشست وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۵ در لوزان سوئیس
۱۷۵۸۱۱_۵۰۱

Share