جانشین فرمانده ناجا و رئیس جدید پلیس راهور منصوب شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،با حکم رئیس پلیس کشور سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور به عنوان جانشین فرمانده ناجا منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،با حکم رئیس پلیس کشور سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور به عنوان جانشین فرمان۲۰۱۵۰۳۱۹۱۳۰۷۰۸_Momeni (2)ده ناجا منصوب شد.

براساس حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار اسکندر مومنی به عنوان جانشین فرماندهی ناجا منصوب شد.

رئیس جدید پلیس راهور منصوب شد

۴۵۰۷۴۲_۱۹۸همچنین سردار محمدحسین ساجدی نیا با حکم سردار اشتری به عنوان رئیس پلیس راهور ناجا منصوب شد.

قرار است فردا سردار ساجدی نیا به عنوان رئیس جدید پلیس راهور کشور معرفی شده و جایگزین سردار مومنی شود.

 /فارس

Share