تصاویر تشییع پیکر خسرو فرخزادی بازیگر تلویزیون و رادیو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تشییع پیکر خسرو فرخزادی پیشکسوت رادیو و تلویزیون برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تشییع پیکر خسرو فرخزادی پیشکسوت رادیو و تلویزیون برگزار شد.

Share