تصاویری از پیاده روی ظریف در لوزان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز جمعه بعد از مذاکره با همتای آمریکایی در لوزان سوییس محل مذاکرات، پیاده روی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز جمعه بعد از مذاکره با همتای آمریکایی در لوزان سوییس محل مذاکرات، پیاده روی کرد.
۱۳۹۴۰۱۰۷۱۶۲۰۲۹۴۲۴_PhotoL۱۳۹۴۰۱۰۷۱۵۴۵۲۴۶۵۰_PhotoL ۲۸۴۸۱۲۱-۴۲۶۵۹۳۵ ۲۸۴۸۱۲۱-۴۲۶۵۹۳۶ ۲۸۴۸۱۲۱-۴۲۶۵۹۳۴ ۲۸۴۸۱۲۱-۴۲۶۵۹۴۱ ۲۸۴۸۱۲۱-۴۲۶۵۹۴۰ ۱۳۹۴۰۱۰۷۱۶۲۰۲۸۵۱_PhotoL

Share