با نان مردم بازی نکنید;بر چه مبنایی بپذیرم آزادپزی موجب افزایش کیفیت نان می شود؟

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وقتی تجربه حذف تدریجی یارانه آرد هیچ دستاوردی در افزایش کیفیت نان نداشته بر چه مبنایی باید بپذیرم که آزادپزی موجب افزایش کیفیت نان می شود؟ آیا شما تضمین می دهید که پس از اجرای کامل آزادسازی و آزاد پزی تمام نانوایان،کیفیت نان بهبود می‌یابد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد شاهد افزایش یکباره قیمت نان در کشور بودیم و همزمان با آن بارها از زبان رییس جمهور وقت و وزیر صنعت ,معدن و تجارت این سخن به میان می آمد که با افزایش قیمت و حذف تدریجی یارانه آرد, مردم شاهد نانی با کیفیت خواهند بود.
نانx«مردم اطمینان داشته باشند که در آینده، نان کیفی‌تری را دریافت خواهند کرد»مردم ایران همواره قبل از گرانی قیمت نان این گزاره را در دولت های سابق و فعلی شنیده اند اما باید از مسئولین وزارت صنعت و معدن و مدیران کل این وزارت خانه در استان ها پرسید که تا چه میزان توانسته اند در راستای بهبود کیفیت آرد و نان موفق باشند.
قطعا مسئولان پاسخی که از سوی مردم دریافت خواهند کرد کاملا روشن است ;کاغذ پاره هایی که وزرای صنعت در این سال ها در قالب بخشنامه به منظور ارتقای کیفیت نان ابلاغ کرده اند تنها در قالب همان بخشنامه مانده و مردم اگرچه بهای بیشتری برای نان می پردازند اما روز به روز نان بی کیفیت تری دریافت می کنند.
مسئولان یک روز حذف یارانه آرد و روز دیگر آزادپزی را رمز افزایش کیفیت نان می دانند اما باید از مسئولان پرسید که مگر قرار است مردم از یک سوراخ چندبار گزیده شوند که از آزادپزی تمام نانوایی های گیلان در سال ۹۴ خبر می دهید.
وقتی تجربه حذف تدریجی یارانه آرد هیچ دستاوردی در افزایش کیفیت نان نداشته بر چه مبنایی باید بپذیرم که آزادپزی موجب افزایش کیفیت نان می شود؟ آیا شما تضمین می دهید که پس از اجرای کامل آزادسازی و آزاد پزی تمام نانوایان،کیفیت نان بهبود می‌یابد یا دوباره با گذر زمان و عادت کردن مردم به قیمت جدید از این موضوع چشم‌پوشی خواهید کرد؟
اساسا تا وقتی که سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص مشخص نباشد و آرد با کیفیت و مناسب تحویل نانوا نشود مگر می توان شاهد نان با کیفیت بود؟
وزارت کشاورزی به عنوان متولی گندم و آرد کشور و وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی نظارت بر آرد و نان کشور بهتر است به جای اعلام خبر قطعی حذف کامل یارانه آرد و وعده تکراری افزایش کیفیت نان , آرد بهتری تحویل نانوایان دهند و از سوی دیگر نظارت خود را بیشتر کنند و بدانند که نباید با نان مردم بازی کرد.

Share