با فرمانداران دولت سابق اتمام حجت کردم/اعضای کابینه همه ژنرالهای کار هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر کشور گفت: حدود ۴ یا ۵ درصدی از فرمانداران هم هستند که از دولت سابق باقی مانده اند و در حال کار کردن هستند. در عمل هم با آنها اتمام حجت کرده ایم و به آنها گفته ایم که اگر در مسیر حرکت دولت نباشید ما از حضور آنها عذرخواهی می کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بخشهایی از مصاحبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشوربا ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد:

fazli-آقای روحانی درباره جابجایی فرمانداران به من تاکید داشتند هر تصمیمی می خواهید بگیرید و زودتر عملیاتی کنید. در آن ۸ ماهی که در حوزه معاونت سیاسی فترت داشتیم بحث جابجایی فرماندارانمان کمی طول کشید که فقط در این زمینه به من تاکید داشتند. البته اسمش را تذکر نمی گذارم. چرا که آقای روحانی آنقدر فرد اخلاق مداری هستند که تنها تاکید می کنند.

-بله من تایید می کنم برخی فرمانداران از دولت قبل مانده اند. من بر اساس همان مدلی که عرض کردم که اگر یک حزبی منحل یا مشکلدار شوند، همه اعضای آن حزب مشکل ندارند. آن زمان که با استانداران دولت قبل هم رفت و آمد داشتم می دیدم که در همان زمان هم تندترین انتقادات را به دولت داشتند. خیلی از عملکردهای دولت سابق را قبول نداشتند ولی نمی آمدند پشت تریبون حرف بزنند و کارشان را می کردند. این نیست همه استانداران عمله سیاسی مسئولان دولتی بوده باشند.در داخل فرمانداران واقعا افرادی را می دیدم که الان هم هستند. کسانی عاقل و باتجربه و دلسوز و ولایی.

-حدود ۴ یا ۵ درصدی از فرمانداران هم هستند که از دولت سابق باقی مانده اند و در حال کار کردن هستند. در عمل هم با آنها اتمام حجت کرده ایم و به آنها گفته ایم که اگر در مسیر حرکت دولت نباشید ما از حضور آنها عذرخواهی می کنیم.

-بنده اصولگرا هستم. البته در دسته بندی هیچ گروهی نبوده ام. اما از تفکراتی بیشتر اصولگرا هستم حتی آقایان پورمحمدی واعظی اصولگرا هستند. حتی آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اصولگراست. خود دکتر روحانی را هم کسی نمی نتواند بگوید اصلاح طلب است. همه ما اعتدالی هستیم. این درباره فرمانداران هم هست. به نظرم ایرادی ندارد تنها باید تمرین کنیم از شایستگی ها استفاده کنیم.

-در دولت در مجموع یک سال و خرده ای که گذشته است اگر بگویم حتی ۱۰ ساعت هم درباره مسایل سیاسی صحبت نشده، اغراق نکرده ام. همه ژنرالهای کار هستند. آقای زنگنه ژنرال عملیاتی است و همینطور آقای نعمت زاده و بقیه که همگی ژنرال هستند.

Share