بازارگردی خانم وزیر استرالیایی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،خانم جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا در جریان سفرش به تهران گشتی در بازار تجرش در شمال پایتخت زد و با برخی از شهروندان ایرانی گفتگو کرد و عکس یادگاری انداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،خانم جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا در جریان سفرش به تهران گشتی در بازار تجرش در شمال پایتخت زد و با برخی از شهروندان ایرانی گفتگو کرد و عکس یادگاری انداخت.

۱۷۹۹۰۲_۶۴۲ ۱۷۹۹۰۳_۸۳۲

Share