اعلان جنگ شورای امر به‌ معروف عربستان به چشمان «فتنه‌انگیز» زنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شورای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر رژیم آل‌سعود رسما اعلام کرد که همه زنان و به ویژه زنانی را که چشمان «فتنه‌انگیز» دارند، به پوشاندن چشمان خود مجبور خواهد کرد. به نقل از العالم ,شیخ مطلق النابت سخنگوی رسانه ای این شورا در شهر حائل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شورای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر رژیم آل‌سعود رسما اعلام کرد که همه زنان و به ویژه زنانی را که چشمان «فتنه‌انگیز» دارند، به پوشاندن چشمان خود مجبور خواهد کرد.

اعلان جنگ شورای امربه‌معروف به چشمان "فتنه‌انگیز"!به نقل از العالم ,شیخ مطلق النابت سخنگوی رسانه ای این شورا در شهر حائل به خبرنگاران گفت: اعضای شورا برای وادار کردن زنان و به ویژه آنان که چشمان “فتنه‌انگیز” دارند به پوشاندن چشمان خود، دخالت خواهند کرد.
به نوشته القدس العربی، النابت تصریح کرد که این شورا “دارندگان چنین چشم هایی را به پوشاندن آنها وادار می کند و شورا چنین حقی را برای خود قائل است”.

وی درباره این که معیار فتنه‌انگیز بودن چشم‌ها چگونه تعیین می شود و مردان عضو شورا چگونه و با چه دقتی این موضوع را مشخص می کنند، توضیحی نداد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که شبکه های متعدد وابسته به رژیم تروریستی آل سعود، در برنامه های مختلف خود از جمله اخبار و برنامه های سیاسی، از گویندگان و مجریان زن با آرایش غلیظ و لباس ها و ظاهر زننده استفاده می کند.

Share