آتش سوزی وسیع در خیابان شهید انصاری رشت با تلاش آتش نشانان خاموش شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دقایقی پیش آتش سوزی در یکی ساختمان های واقع درخیابان شهید انصاری رشت رخ داده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دقایقی پیش آتش سوزی در مغازه های واقع درخیابان شهید انصاری رشت رخ داده است.
این آتش سوزی راس ساعت ۱۵:۳۰ در محدوده خیابان انصاری رشت و رو به روی بلواردیلمان است.
هم اکنون آتش نشانی رشت در صحنه حضور پیدا کرده و در تلاش است تا از گسترش آتش جلوگیری نماید.
گفتنی است ترافیک سنگینی در شرق به غرب بلوار انصاری ایجاد شده است.
سرانجام با تلاش بسیار آتش نشانان شهر باران توانستند موفق به خاموش کردن این حریق شوند.
photo_2015-04-17_15-59-13 photo_2015-04-17_15-59-30 photo_2015-04-17_15-59-35 photo_2015-04-17_15-59-43

Share