یک قاچاقچی و دو محکوم به قتل عمد در زندان مرکزی رشت اعدام شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یک قاچاقچی مواد مخدر و دو محکوم به قتل عمد در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یک قاچاقچی مواد مخدر و دو محکوم به  قتل عمد در زندان مرکزی رشت به سه نفر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدنددار مجازات آویخته شدند.

دادگستری گیلان اعلام کرد:در پی صدور حکم اعدام محکومین ذیل و با تایید دیوان عالی کشور و تنفیذ ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به هماهنگی های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد روز شنبه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ احکام  صادره با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به مرحله اجرا در آمد و اجسادآنها پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید.

ردیف نام و نام خانودادگی نام پدر سن اهل / تبعه موارد محکومیت
۱ آقای (ح.م) عبدالحسین ۴۰سال گیلان_ ایران قتل عمد
۲ آقای (ح . ر) غلامحسین ۲۸ سال گیلان _ایران قتل عمد
۳ آقای ( د .ف ) شعبانعلی ۳۵ سال گیلان_ ایران دارای سوابق متعدد و حمل و نگهداری مواد مخدر
Share