گزارش تصویری پاکسازی تالاب انزلی توسط جمعی از دوستداران محیط زیست

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آستانه بهار، اداره حفاظت محیط زیست انزلی و جمعی از دوستداران طبعیت ، صدای دردهای تالاب بین المللی انزلی را شنیدند و قسمتی از تالاب را از زباله های خانگی و غیرطبیعی پاکسازی کردند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آستانه بهار، اداره حفاظت محیط زیست انزلی و جمعی از دوستداران طبعیت ، صدای دردهای تالاب بین المللی انزلی را شنیدند و قسمتی از تالاب را از زباله های خانگی و غیرطبیعی پاکسازی کردند.

Share