گزارش تصویری صید ماهی از دریای خزر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صیادان گیلانی برای تامین معاش خانواده هر روز تن به دریا می‌زنند، اما پس از ساعت‌ها تلاش آنچه نصیبشان می‌شود چند ماهی کوچک است. گویا دریا آغوش سخاوت خود را برروی صیادان بسته…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صیادان گیلانی برای تامین معاش خانواده هر روز تن به دریا می‌زنند، اما پس از ساعت‌ها تلاش آنچه نصیبشان می‌شود چند ماهی کوچک است. گویا دریا آغوش سخاوت خود را برروی صیادان بسته…

Share