گزارش تصویری الحاق ناوشکن دماوند به نیروی دریایی ارتش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،ناوشکن پیشرفته آموزشی دماوند روز دوشنبه به طور رسمی به ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بندر انزلی الحاق شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،ناوشکن پیشرفته آموزشی دماوند روز دوشنبه به طور رسمی به ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بندر انزلی الحاق شد.

Share