چرا یهودی ستیزی جرم است اما اسلام هراسی آزادی بیان؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به شدت از رویکردهای دوگانه غرب در بحث حقوق بشر و استفاده از این مبحث به عنوان ابزاری برای تغییر ساختار منطقه، انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به شدت از رویکردهای دوگانه غرب در بحث حقوق بشر و استفاده از این مبحث به عنوان ابزاری برای تغییر ساختار منطقه، انتقاد کرد. ۱۳۹۳۰۵۰۸۰۰۰۰۴۱_PhotoA

 محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: به رغم دستاوردهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است همچنان باور قدیمی و غلط انحصار طلبی توانسته است به استیلای خود ادامه دهد و وظیفه همکاری را به گرایش به سمت سیاسی بازی و اقدامات سیاسی تبدیل کند.

ظریف افزود: اعترافی جهانی درباره استیلای اعمال نفوذهای سیاسی، معیارهای دوگانه و اقدامات گزینشی در کمیسیون حقوق بشر و سازوکارهای ویژه آن وجود دارد.

وزیر امور خارجه گفت: با این حال اقدامات گزینشی و معیارهای دوگانه، زمانی که اصول و محتواها را تحت تاثیر قرار داده؛ تاثیر مخرب بسیار شدیدتری داشته است.

ظریف تاکید کرد: در حالی که نژادپرستی و یهودی ستیزی به درستی محکوم شده اند و حتی در بسیاری از جوامع جرم معرفی شده اند، موارد گسترده اسلام هراسی و بی توجهی گسترده به باورها و مقدسات مسلمانان نه تنها مورد تحمل پذیری قرار گرفته است بلکه حتی به طور علنی به عنوان آزادی بیان مورد حمایت قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه با طرح این سوال که چرا شمار قابل توجهی از افراد و گروهها، ایدئولوژی های افراط گرایانه ای را دنبال می کنند و اقدامات خشونت بار وحشیانه و وحشتناکی در اروپا و در سطحی گسترده تر در عراق و سوریه صورت می دهند، گفت: این درحالی است که آنها تصادفا نسل دوم شهروندان دموکراسی غربی نیز هستند.

ظریف افزود: آیا این وحشتناک نیست که تروریستهای داعش که افراد بی گناه را سر می برند با لهجه مادری به زبانهای اروپایی سخن می گویند؟

وزیر امور خارجه بیان کرد: قدرت های منطقه ای و جهانی با بهانه های حقوق بشری گروههایی نظیر داعش را ایجاد کرده و رشد داده اند.

ظریف گفت: میزان بالای عضوگیری گروههای تروریستی نشان دهنده یک اشتباه و یک کوتاهی نظام مند است که منجر به دور شدن و منزوی شدن گروه ها و افرادی شده است که زاده شده، رشد یافته و تحصیل کرده دموکراسی های غربی هستند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: چه تشکیل و چه رشد این گروه ها در واقع نتیجه منافع استراتژیک امنیتی کوته بینانه قدرتهای منطقه ای و جهانی بوده است و این منافع با بهانه حقوق بشر توجیه شده اند.

ظریف در ادامه سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: هفتاد سال پیش موسسان سازمان ملل این نهاد را با هدف نجات نسل های آینده از خشم جنگ تشکیل دادند و بر پایبندی بر اصول حقوق بشر تاکید کردند.

ظریف با بیان اینکه این اهداف بزرگ محقق نخواهد شد مگر با هماهنگی همه تلاش ها و رد تهدید و اجبار، گفت: این آینده نگری هوشمندانه در بخشهای مختلف منشور سازمان ملل مشخص است.

 

Share