نمی توانم با جان شهروندان بازی کنم/شهردار نباید امضای طلایی داشته باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آگشته بیان اینکه جزو اولین دستورات بنده تخریب پل رزمندگان(مالک اشتر)بوده افزود: هزینه آن را هم باید پیمانکار بپردازد چون نمی توانیم با جان مردم بازی کنیم.این پل مجدد در حال ساخت است،اما طی شش ماه آینده قابل بهره برداری نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سعید آگشته شهردار لاهیجان در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه که شامگاه امروز(یک شنبه ۲۴ اسفند)درساختمان اداری شهرداری لاهیجان برگزار شد در ارتباط با تغییر شرایط ساخت و ساز و اخذ پروانه گفت:من در حوزه اقتصاد و اقتصاد مسکن نظریه داشتم و نظرکارشناسی خود را اعلام کردم.امکانی در سطح شهر لاهیجان وجود دارد و آن هم یک امکان خدادادی به نام دریاچه ،کوه و فضای سبز است.

agashte_0672به نقل از لاهیجان, وی افزود:این امکان باعث رشد و توسعه شهر به لحاظ ساخت و ساز شده و این توسعه ساخت و ساز باعث ازبین رفتن فضای سبز شهری شده است.یعنی فضای سبز باعث ورود عده ای شده و بعد همان عده باعث ازبین رفتن فضای سبز شده اند.

شهردار لاهیجان در ادامه با بیان اینکه طبیعی است که من به عنوان آدمی شهرساز و متولی شهرداری باید در حفظ محیط زیست لاهیجان کوشا باشم و در عین حال ساختمان سازی را یک صنعت بالنده می دانم گفت: قرار نیست برای توسعه یک شهر موهبتی که در شهر وجود دارد را ازبین ببریم.پس حداکثر مراقبت،اولین استراتژی مااست.

آگشته با بیان اینکه تعریف شهرداری انتظام بخشی کالبدی است افزود:یعنی وظیفه ما هدایت ساخت و ساز ها بر اساس طرح جامع و تفصیلی که در شهر وجود دارد می باشد.

آگشته با بیان اینکه این ساخت و ساز ها باید به سمت انتظام بخشی حرکت کند افزود: اینکه این بخش رها شود و هرکس هرآنچه دوست دارد انجام دهد باعث انتفاع یک عده ی خاص می شود.

وی با بیان اینکه با موافقت بنده یقینا مورد لطف آقایانی قرار میگیرم که از این قضیه نفع می برند،اما قرار نیست من از انتفاع کسی محبوبیت بدست بیاورم افزود:شهر نیازمند این است که براساس قانون و چارچوب پیش رود و هرگاه لزومی پیدا شد که اتفاقی در حوزه ساخت ساز روی دهد آنانی که منتفع می شود هزینه بیشتری برای زندگی اجتماعی خود باید بپردازند.

شهردار لاهیجان با اشاره به امضای طلایی شهردار و معاون فنی با بیان اینکه اگر قرار است من انتفاع بیشتری ببرم باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنم و این اتفاق باعث جلوگیری از فساد اداری و از بین رفتن امضای طلایی می شود افزود: شهردار و معاون فنی نباید امضای طلایی داشته باشند،این امضای طلایی یعنی سلیقه ای عمل کردن و نوعی بی قانونی است.

آگشته با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن تابعی از شرایط محلی نیست،هرچند شرایط محلی تاثیرگذار است افزود:اقتصاد ساختمان یک اقتصاد کلان است که از مولفه های کشوری تبعیت می کند.یعنی مولفه های اقتصادی در جامعه امروز تاثیر گذار از یکسری روابط سیاسی است ،اما هدف ما این است که در مناطق پایین شهر افزایشی در این بخش نداشته باشیم.

شهردار لاهیجان در پاسخ به این سوال که وضعیت پل رزمندگان(مالک اشتر)پس از گذشت حدود یکسال به چه شکل است و چرا طبق وعده های داده شده توسط شهردار وقت و دو عضو شورای شهر پس از گذشت ۹ ماه هنوز به پایان نرسیده گفت: پروژه پل مالک اشتر اجرایی و عملیاتی شده اما در هر کاری ممکن است اشتباهی روی دهد .مقاومت فشاری بتن پایین تر از حد مجاز بود که دستور تخریب پل را صادر کردم.

وی با بیان اینکه جزو اولین دستورات بنده تخریب پل رزمندگان(مالک اشتر)بوده افزود: هزینه آن را هم باید پیمانکار بپردازد چون نمی توانیم با جان مردم بازی کنیم.این پل مجدد در حال ساخت است،اما طی شش ماه آینده قابل بهره برداری نیست.

آگشته در پاسخ به سوالی در ارتباط با تغییر ساختار اداری شهرداری طبق اولین اظهار نظرهای خودتان،با بیان اینکه معاونت فرهنگی،اجتماعی انتخاب شدند افزود: ساختار اداری ،معاونت ها و مدیریت ها تغییر پیدا کرده و مرحله بعدی تغییر مدیران و زیرمجموعه معاونت ها تا سال ۹۴ اعمال می شود.

Share