مناسبت های مذهبی موجب موجب معنویت بخشی به نشاط اجتماعی می شود

مناسبت های مذهبی موجب موجب معنویت بخشی به نشاط اجتماعی می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تاکید بر پررنگ کردن برنامه های مناسبت های مذهبی گفت : این برنامه ها موجب معنویت بخشی به نشاط اجتماعی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تاکید بر پررنگ کردن برنامه های مناسبت های مذهبی گفت : این برنامه ها موجب معنویت بخشی به نشاط اجتماعی می شود.مناسبت های مذهبی موجب موجب معنویت بخشی به نشاط اجتماعی می شود

یونس رنجکش در جلسه ستاد بزرگداشت برنامه های میلاد با سعادت حضرت علی (ع) افزود : تاثیر گذاری برنامه های مذهبی بر نشاط اجتماعی جامعه ، که بر گرفته از آموزه های دینی است می تواند نقش مهمی در تحولات اجتماعی داشته باشد.
وی اضافه کرد: هر میزان برنامه های تولید نشاط اجتماعی بر گرفته از آموزه های مذهبی باشد بهتر می توانیم به جامعه آرمانی خود دست یابیم.
وی یاد آور شد : باید تلاش کنیم برنامه های مذهبی با رنگ و بوی متناسب با ذائقه جامعه به آنها ارائه شود تا همگان ضمن بهره مندی از این برنامه ها به نشاط معنوی نیز دست یابند.
وی اظهار کرد : مردمی کردن برنامه ها نیز بایددر الویت فعالیت دستگاه هایفرهنگی و اجتماعی قرار گیرد و نهاد های دولتی باید از این برنامه ها پشتیبانی کنند.
وی گفت : باید دستگاههای اجرایی در یک همگراییواحد زمینه را برای حضور بیشتر مردم در برنامه ریزی های فرهنگی بویژه برای مناسبت های مذهبی فراهم کنند.
وی با اشاره به برنامه های بزرگداشت ایام میلاد با سعادت حضرت علی (ع) اضافه کرد : تشکیل ستاد بزرگداشت این ایام دوماه زودتر بر این اصل استوار است که بتوانیم با برنامه ریزی های بهتر زمینه های اجرایی برنامه های متنوع تر با مشارکت های بیشتر مردمی را فراهم کنیم.
رنجکش از دستگاههای اجرایی فرهنگی استان خواست تا برنامه های خود را در قالب بسته های پیشنهادی حداکثر تا ۲۵ اسفند ماه به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان ارسال نمایند.
وی ساماندهی برنامه مناسبت های مختلف را از الویت های این اداره کل در سال ۹۴ ذکر کرد و افزود: تلاش ها باید بررسی برنامه ریزی با استفاده از امکانات موجود و کاهش هزینه ها و اثر بخشی بیشتر برنامه ها در جامعه هدف باشد.
در این جلسه محمد بابایی پور دبیر بنیاد بین المللی غدیر نیز به رئوس برنامه های پیشنهادی این بنیاد به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) در سال آینده پرداخت و از سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان به دلیل برنامه ریزی در این زمینه تقدیم کرد.
ارائه پیشنهادات مختلف از سوی دستگاههای اجرایی استان در هر چه بهتر برگزاری این مراسم از دیگر مصوبات این جلسه بود.

Share