معاون وزیر کار :درآمد ۲ و نیم میلیون نفر در کشور «صفر» است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،حسن طایی گفت: آمار موثقی در خصوص تعداد بیکاران در کشور وجود ندارد. ۲.۵ میلیون نفر از داشتن یک شغل یک ساعته هم در هفته محروم هستند. برخی‌ها ۵ ساعت در هفته کار می‌کنند اما جز آمار بیکاران حساب نمی‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،حسن طایی گفت: آمار موثقی در خصوص تعداد بیکاران در کشور وجود ندارد. ۲.۵ میلیون نفر از داشتن یک شغل یک ساعته هم در هفته محروم هستند. برخی‌ها ۵ ساعت در هفته کار می‌کنند اما جز آمار بیکاران حساب نمی‌شوند.

bikari-80حسن طایی معاون وزیر کار در خصوص آمار بیکاران در کشور گفت: آمار بیکاران همان میزانی است که توسط مرکز آمار اعلام می شود که طبق آخرین آمار، عرضه نیروهای کار ما ۲۳.۵ میلیون نفر و تقاضا نیروی کار یا جمعیت شاغل ۲۱ میلیون نفر است.

او گفت: بنابراین دو و نیم میلیون نفر بیکار هستند اما این با تعریف بیکاری حاد که در حال حاضر برخی از افراد جامعه تحمل می کنند متفاوت است.

معاون وزیر کار با اشاره به تعریف بیکاری حاد در جامعه بیان کرد: دو و نیم میلیون نفری که عرض کردم از داشتن یک شغل یک ساعته درطول هفته محروم هستند، اما این تعریف آنهایی که تنها ۵ ساعت در هفته کار می کنند را در نظر نمی گیرد.

طایی در پاسخ به این سوال که «آیا این گونه تعریف ها همان تعریف هایی است، که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ارائه می شد » گفت: این تعریف برای دوره آقای احمدی نژاد نیست و اصلا ارتباطی به داخل ندارد.

او ادامه داد: این تعریف تقریبا بیش از ده سال است که توسط کارشناسان عالی INO تعریف شده است و اصلا این تعریفی نیست که ما در آن دخالت کرده باشیم.

معاون وزیر کار با اشاره به تعریفی جدید در این زمینه گفت: بعد از آن تعریف جدیدی مطرح می شود به نام بیکاران دور ونزدیک و سوالی که در این تعریف مطرح می شود این است آیا آنها که در بازار کار از جستجو کردن برای پیدا کردن شغل خسته و فرسوده شدند و شغلی پیدا نکردند و از بازار کار بیرون رفتند، جز بیکاران نیستند؟

طایی بیان کرد: در تعریف جدید این دسته از افراد هم جر بیکاران هستند، بنابراین به موازات تغییر تعریف در بیکاری، میزان بیکاران در جامعه هم تغییر می کند.

او با بیان این مطلب که »دو و نیم میلیون نفر در کشور درآمدشان صفر است» گفت: نحوه محاسبه بیکاری در کشور متفاوت است، بنابراین آمارها و عددها یکسان نیست، و نمی توان آمار موثقی پیدا کرد ولی آمار دقیق بیکاران قطعا از دو نیم میلیون نفر بیشتر است./نسیم آنلاین

Share