مسئول حراست شهرداری منجیل به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طی جلسه عمومی شورای اسلامی شهر منجیل که باحضور ریاست واعضای شورای شهر در دفترشهرداری تشکیل گردید و سیدجوادعلیپور باحداکثر آرای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری منجیل تعیین و انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طی جلسه عمومی شورای اسلامی شهر منجیل که روز شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ باحضور ریاست واعضای شورجلسه-شورای-شهر-منجیل-۲۱۰x180ای شهر در دفتر شهرداری تشکیل گردید ضمن تقدیر و تجلیل از زحمات جناب آقای مهندس علی اکبر پورعلی ، استعفای ایشان بااکثریت آرای اعضاء پذیرفته شد وآقای سیدجوادعلیپور کارمند رسمی ومسئول حراست شهرداری باحداکثر آرای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری منجیل تعیین وانتخاب شد که طی حکمی این مسئولیت به ایشان ابلاغ گردید.

علیرضاحیدری ریاست شورای شهر منجیل ضمن اعلام این مطلب افزود: نگاه ما رسیدن به شرایط مطلوب درمدیریت شهری است که انشاالله باهمکاری وتعامل سرپرست جدید شهرداری و اعضای شوراو مردم فهیم وشریف شهرمنجیل وباحمایت پدرمعنوی شهر امام جمعه محترم ،فرماندار ساعی و مکتبی ونیز مسئولین شهر و شهرستان و استان این امرتحقق خواهدیافت و قطارپیشرفت و توسعه شهر باشتاب بیشتری به راه خود ادامه خواهد داد./منجیل نیوز

Share