مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان منصوب شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم محمدعلی نجفی استاندار گیلان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان منصوب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم محمدعلی نجفی استاندار گیلان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان منصوب شد.
tavakoliبه موجب حکم استاندار گیلان فرزاد توکلی ,مسئول فناوری اطلاعات مرکز مدیریت بحران و حوادث استانداری گیلان به عنوان مدیرکل جدید دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان منصوب شد.
توکلی دانش آموخته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و کارشناسی مهندسی برق بوده و یکی از نیروهای وزارت کشور محسوب می شود.
وی طی سالهای ۷۹ الی ۸۴ ریاست گروه فناوری اطلاعات استانداری گیلان را برعهده داشته است و هم اکنون در دانشگاه گیلان و برخی دیگر از دانشگاه های استان مشغول تدریس می باشد.

گفتنی است از دی ماه سال گذشته حسن آینه ساز به عنوان سرپرست دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان مسغول کار بوده است.

Share