فرماندهان جدید و قدیم ناجا در آغوش یکدیگر+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و سردار اشتری رسما به عنوان فرمانده جدید ناجا جایگزین سردار احمدی مقدم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و سردار اشتری رسما به عنوان فرمانده جدید ناجا جایگزین سردار احمدی مقدم شد.
۱۳۹۳۱۲۲۳۱۱۳۰۳۰۲۵۰۴۹۱۷۷۵۴ ۱۳۹۳۱۲۲۳۱۱۳۰۲۹۲۳۶۴۹۱۷۷۵۴

Share