عکس سلفی هنگام بوسیدن سردار نقدی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حاشیه مراسم بدرقه گروه های جهادی فردی هنگام بوسیدن سردار نقدی عکس از خود و سردار نقدی سلفی گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حاشیه مراسم بدرقه گروه های جهادی فردی هنگام بوسیدن سردار نقدی عکس از خود و سردار نقدی سلفی گرفت.

۹۴۹۰۱۳_۱۷۸

Share