عکس سلفی هنرمندان گیلانی در آستانه نوروز

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از حواشی حضور هنرمندان و چهره های رسانه ای استان در آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت گرفتن عکس سلفی بود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از حواشی حضور هنرمندان و چهره های رسانه ای استان در آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت گرفتن عکس سلفی بود.GOPR1117_1426755798189_low ۲۰۱۵۰۳۱۹۱۱۲۵۳۴_IMG_7131۲۰۱۵۰۳۱۹۱۱۲۳۲۰_IMG_7126

Share