ظریف و صالحی به همدیگر چه می گویند؟+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصویری از تیم مذاکره کننده ایران در لوزان:در حیاط هتل همه اعضای هیئت ایران به شکل دایره وار دور هم جمع شده اند و به نظر می رسد موضوعات مهم مذاکراتی در فضای باز در حال بررسی و تصمیم گیری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصویری از تیم مذاکره کننده ایران در لوزان:در حیاط هتل همه اعضای هیئت ایران به شکل دایره وار دور هم جمع شده اند و به نظر می رسد موضوعات مهم مذاکراتی در فضای باز در حال بررسی و تصمیم گیری است.
۱۷۴۰۵۰_۱۹۴ ۱۵-۳-۲۰-۷۳۹۳۸۱

Share