رهبر انقلاب در دیدار با خبرگان چه انگشتری به دست داشت؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ادامه سایت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب عکسی جداگانه از انگشتر رهبر انقلاب در دیدار خبرگان منتشر کرده است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ادامه سایت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب عکسی جداگانه از انگشتر رهبر انقلاب در دیدار خبرگان منتشر کرده است.
۴۸۲۳۵۱_۷۱۷

 

Share