رها سازی ۳ قطعه پرنده شکاری در ماسال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در هفته جاری متعاقب گزارشات دریافتی از اهالی روستاهای شهرستان ماسال ،تعداد ۳قطعه از انواع پرندگان شکاری ارزشمند زیست محیطی که از انواع گونه های کمیاب و شکار ممنوع شامل دوبهله عقاب جنگلی بزرگ و یک بهله پیغو بوده اند، تحویل گرفته شد که بعد از چند روز تیمار و اطمینان ازسلامت آنها توسط همکاران محیط زیست شهرستان ماسال در طبیعت رها سازی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در هفته جاری متعاقب گزارشات دریافتی از اهالی روستاهای شهرستان ماسال ،تعداد ۳قطعه از انواع پرندگانDSC02010 شکاری ارزشمند زیست محیطی که از انواع گونه های کمیاب و شکار ممنوع شامل دوبهله عقاب جنگلی بزرگ و یک بهله پیغو بوده اند، تحویل گرفته شد که بعد از چند روز تیمار و اطمینان ازسلامت آنها توسط همکاران محیط زیست شهرستان ماسال در طبیعت رها سازی شدند.

سعدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال در رابطه با این خبر گفت در درمان این پرندگان آسیب دیده دامپزشک همیار محیط زیست جناب آقای دکتر براتعلی حذارهمانند گذشته و بصورت رایگان تلاشهای بی دریغی داشته اند که لازم است از زحمات این پزشک دوستدار محیط زیست که همکاری پیوسته و فعالانه ای با اداره حفاظت محیط زیست ماسال دارند صمیمانه قدر دانی گردد.

Share