رشت برای دیده و شنیده شدن در جهان باید تبدیل به یک برند جهانی شود

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت:شهر رشت برای دیده و شنیده شدن در جهان امروز باید تبدیل به یک برند جهانی شود و تبدیل شدن به شهر خلاق خوراک شناسی می تواند در این امر بسیار تأثیرگذار و موثر باشد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت: میراث فرهنگی ناملموس می‌تواند برند رشت در شهر خلاق شود و عضویت این شهر در شبکه شهرهای خلاق جهان اتفاق بیفتد.

 IMG_9319 به گزارش خبرنگار دیارمیرزا محمدرضا سعیدآبادی در نشست مشترک کمیسیون ملی یونسکو و مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در ایران با اعضای شورای اسلامی رشت اظهار کرد :دفتر همکاری‌های ملی یونسکو در رشت ایجاد شده است و تاکنون کمتر اتفاق افتاده است که بنده به همراه همکارانم به یک شهر دو بار سفر داشته باشیم و این مسائل نشان دهنده ی فعال بودن شورای شهر و شهرداری رشت نسبت به سایر شهرها در کشور است.
سعیدآبادی با بیان اینکه رشت نشان داد که تفاهم نامه مرداد ماه فقط در حد امضا نبوده بلکه گام های اساسی در این راه برداشته شده است تصریح کرد :امروز یکی از روزهای خوب زندگی من است.
وی در ادامه افزود: شهر رشت برای دیده و شنیده شدن در جهان امروز باید تبدیل به یک برند جهانی شود و تبدیل شدن به شهر خلاق خوراک شناسی می تواند در این امر بسیار تأثیرگذار و موثر باشد.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو  گفت: توسعه پایدار بدین معنا است که باید به گونه ای عمل و حرکت کنیم که برای فردا موثر باشد و رشت می تواند به صورت پایلوت توسعه پایدار باشد زیرا جز معدود شهرهایی در کشور است که دارای ستاد توسعه پایدار است.
سعیدآبادی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌ها و سابقه شهر رشت و دارا بودن فرهنگ ها و اقوام مختلف در خود این شهر می تواند عضو شبکه شهرهای ناملموس دنیا شود.

 در این نشست پروپزال شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ارائه شد.

Share