دانشگاه گیلان هشتمین دانشگاه کشور از نظر ISC شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) صورت می گیرد، دانشگاه گیلان در رتبه بندی سال ۱۳۹۲ در رده هشتم دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) صورت می گیرد، دانشگاه گیلان در رتبه بندی سال ۱۳۹۲ در رده هشتم دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت .
gilanبر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی دانشگاه های جهان اسلام در میان دانشگاه های جامع، دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان، گیلان، باهنر کرمان و پیام نور به ترتیب در رتبه های اول تا دهم را کسب نمودند .
رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در پنج گروه دانشگاه های جامع ، دانشگاه های علوم پزشکی ، دانشگاه های صنعتی ، دانشگاه های هنر و مراکز تحقیقاتی صورت می گیرد که دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور به صورت رسمی بر اساس ۲۳ شاخص در قالب پنج معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی رتبه بندی می شوند.

شایان ذکر است دانشگاه گیلان در رتبه بندی سال ۱۳۹۱ در رده دهم دانشگاه های جامع کشور قرار گرفته بود.

Share