گزارش تصویری حضور هنرمندان گیلانی در آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آستانه نوروز جمعی از هنرمندان و چهره های رسانه ای استان در آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت حضور پیدا کردند.  

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آستانه نوروز جمعی از هنرمندان و چهره های رسانه ای استان در آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت حضور پیدا کردند.

 

Share